પિતાનું આપણાં જીવનમાં કેટલું મહત્વ?

image

માતા ઘરનું માંગલ્ય હોય છે, તો પિતા ઘર
નું અસ્તિત્વ હોય છે. પણ ઘરના આ
અસ્તિત્વને આપણે ક્યારેય
સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે ખરો ?
પિતાનું મહત્વ હોવા છતાં પણ તેના વિષે
વધુ લખવામાં નથી આવતું કે
નથી બોલવા માં આવતું.
કોઈપણ વ્યાખ્યાનકાર માતા વિષે
બોલ્યા કરે છે, સંત મહાત્માઓ પણ
માતાના મહત્વ વિશેજ વધારે કહે છે,દેવ-
દેવીઓએ પણ માતાના જ ગુણગાન ગયા છે.
લેખકો-કવિઓ એ પણ માતાના ખુબ વખાણ
કર્યાં છે. સારી વસ્તુ ને માતાની જ
ઉપમા આપવામાં આવે છે.

પણ ક્યાય પિતા વિષે બોલાતું નથી.
કેટલાક લોકોએ પિતાની કલ્પના ને
કલમની ભાષામાં મૂકી છે પણ તે ઉગ્ર,
વ્યસની અને મારઝૂડ કરનારા જ હોયછે.

આવા પિતાઓ સમાજમાં એકાદ-બે
ટકા હશેજ પણ સારા પિતાઓ વિષે શું
લખાયું છે ?

માતા પાસે આંસુનો દરિયો હોય છે પણ
પિતા પાસે સંયમની દીવાલ હોય છે.
માતા રડીને છૂટી થઇ જાય છે પણ સાંત્વન
આપવાનું કામ તો પિતાએજ કરવું પડે છે.
અને રડવા કરતા સાંત્વન આપવામાં વધુ
મહેનત કરવી પડે છે કારણકે
દીવા કરતા દીવી વધારે ગરમ હોય છેને !

પણ શ્રેય તો હમેશા દીવાનેજ મળે છે.
રોજ આપણને સગવડ
કરી આપનારી માતા યાદ રહે છે. પણ
જીવનની આજીવિકાની વ્યવસ્થા કરનારા પિતાને
આપણે કેટલી સહજતા થી ભૂલી જઈએ છીએ ?

બધાની સામે મોકળા મને માતા રડી શકે છે
પણ રાત્રે તકીયામાં મોઢું છુપાવીને
ડુસકા ભરે છે તે પિતા હોય છે. માતા રડે છે
પણ પિતાને તો રડી પણ શકાતું નથી.

પોતાના પિતા મૃત્યુ પામે
છતાં આપણાં પિતા રડી શકતા નથી,
કારણકે નાના ભાઈ બહેનો ને
સાચવવાના હોયછે, પોતાની માતા મૃત્યુ
પામેતોપણ પિતા રડી શકતા નથી.
કારણકે બહેન ને આધાર આપવાનો હોય છે.

પત્ની અડધે રસ્તે સાથ છોડી ને જતી રહે
તો બાળકોના આંસુ લૂછવાનું કામ પણ
પિતા એજ કરવાનું હોય છે.

જીજાબાઇ એ શિવાજી ને ઘડ્યા એમ
ચોક્કસ પણે કહેવું જોઈએ પણ તે સમયે
શાહજી રાજાએ કરેલી મહેનત ને પણ
ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ.

દેવકી-યશોદા ના કાર્યની પ્રશંશા અવશ્ય
કરીએ પણ નદીના પુરમાંથી મધરાતે
માથા ઉપર બાળકને સુરક્ષિત પણે લઇ
જનારા વાસુદેવને પણ મહત્વ આપીએ.

રામ એ કૌશલ્યાના પુત્ર અવશ્ય છે પણ પુત્ર
વિયોગથી તરફડીને મૃત્યુ પામ્યા તે
પિતા દશરથ હતા.

પિતાના ઠેકઠેકાણે સંધાયેલા જોડા જોઈએ
તો તેમનો પ્રેમ નજરે ચડે. તેમનું ફાટેલું
ગંજી જોઈએ તો સમજાય કે ”
આપણાં નસીબના કાણા તેના ગંજીમાં પડ્યા છે
”.

તેમનો દાઢી વધેલો ચહેરો તેમની કરકસર
દેખાડે છે. દીકરા દીકરી ને નવા જીન્સ લઇ
આપશે પણ પોતે તો જુનો લેંઘોજ વાપરશે.
સંતાનો ૧૦૦/૨૦૦ રૂપિયા પાર્લર કે સલુન
માં જઈને બીલ કરશે પણ તેમનાજ
ઘરના પિતા દાઢીનો સાબુ ખલાશ થઇ
ગયો હશે
તો ન્હાવાના સાબુથી દાઢી કરી લેશે.
ઘણીવાર તો ખાલી પાણી લગાડી નેજ
દાઢી કરી લેતાં હોય છે.

પિતા માંદા પડે ત્યારે તરતજ દવાખાને
જતા નથી. તે માંદગીથી ડરતા નથી પણ
જો ડોક્ટર એકાદ મહિનો આરામ કરવાનું
કહી દેશે તો શું કરવું તેનો ડર લાગે છે.
કારણકે દીકરીના લગ્ન અને દીકરાનું
શિક્ષણ બાકી હોય છે. ઘરમાં આવકનું બીજું
કોઈપણ સાધન હોતું નથી.
પિતા ઘરનું અસ્તિત્વ હોય છે. જે
ઘરમાં પિતા હોય છે,તે ઘર તરફ કોઈપણ
ઉંચી આંખ કરીને જોઈ શકતું નથી. કારણકે
ઘરના કર્તાહર્તા જીવંત છે.

જો તેઓ કંઈપણ કરતા ન હોય તોપણ
મહત્વના કર્તાહર્તા તરીકેના પદ ઉપર હોય
છે. અને ઘરના કામ જુવે છે, સંભાળે છે.
માતા હોવી અથવા તો માતા હોવાના સત્યને
પિતાને લીધેજ અર્થ મળે છે એટલેકે
પિતા હોયતોજ માતાનું અસ્તિત્વ શક્ય
હોય છે.

Comments

Leave a Reply